Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

niemownigdy
15:22
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
niemownigdy
15:22
Reposted fromthebelljar thebelljar viapodprzykrywka podprzykrywka
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
niemownigdy
15:22
5114 e4d0 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viapodprzykrywka podprzykrywka
niemownigdy
15:21
2454 83c5 500
15:21
0095 a750

You are what you drink

niemownigdy
15:21
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viapodprzykrywka podprzykrywka
niemownigdy
15:21
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapodprzykrywka podprzykrywka
niemownigdy
15:21
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viapodprzykrywka podprzykrywka
15:20
niemownigdy
15:20
15:20
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
niemownigdy
15:20
15:20
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaoll oll
niemownigdy
15:19
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaoll oll
niemownigdy
15:19
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Udław się (2001)
niemownigdy
15:19
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
niemownigdy
15:19
15:19
0332 cb92

When you are a wifi genius

niemownigdy
15:19
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
15:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...